Portimo_ops

Obecně prospěšná společnost PORTIMO, o.p.s. vznikla v roce 1998 (do poloviny roku 2013 působila pod názvem Sdružení Nové Město na Moravě o.s.). Nezisková organizace PORTIMO předchází potížím ve společnosti a řeší nesnáze lidí. Jsou profesionální organizací s lidským přístupem působící v srdci Vysočiny. Hledají cesty k lidem a pomáhají tam, kde je třeba.


Poskytují šest sociálních služeb: EZOP- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Občanská poradna, Osobní asistence, Podpora samostaného bydlení, Raná péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Sociální rehabilitaci. Součástí jejich práce jsou i preventivní programy Centra prevence CéPéčko.